Jak žijeme v čase ?

Co je naše Aura? Jak mohu svou auru vnímat? Ve 30 DNECH online skupina ve svých zážitcích přijme poznání osobní transformace prostřednictvím barev. Každý den jedna barva a přijetí jiné reality. Co je podstatou zraku a jak dooprvidíme vidíme. Součástí je info o vlivu barev na naše zdraví. A možnost zvolit si hlubokou formu spojení ve své auře...

Formou transformace ve 12 barvách se projevují naše společná témata života

osobní konzultace