Jak žijeme v čase ?

Formou transformace ve 12 barvách se projevují naše společná témata života

Nová doba si žádá také nové způsoby života. AURA systém je společná cesta obnovy našeho přirozeného způsobu žití

22. 9. 2018 od 10:00 do 14:00 AURA vnímá ženy jako kruh vzájemné radosti

AURA v ŽENĚ

08.01.2018

Osobní tvorba v ženách se propojí v naší smyslnosti. JSME zakladatelky svobodné doby. Žijeme v nové síle organismu. Projevená realita spojení několika osobních vjemů má za důsledek zvýšené energetické poselství těla. Můžeme se stát novou bytostí. JAK a PROČ ?

osobní konzultace