Jak žijeme v čase ?

Formou transformace ve 12 barvách se projevují naše společná témata života

Nová doba si žádá také nové způsoby života. AURA systém je společná cesta obnovy našeho přirozeného způsobu žití

22. 9. 2018 od 10:00 do 14:00 AURA vnímá ženy jako kruh vzájemné radosti

osobní konzultace