Jak žijeme v čase ?

Nová doba si žádá také nové způsoby života. AURA systém je společná cesta obnovy našeho přirozeného způsobu žití

22. 9. 2018 od 10:00 do 14:00 AURA vnímá ženy jako kruh vzájemné radosti

AURA v ŽENĚ

08.01.2018

Osobní tvorba v ženách se propojí v naší smyslnosti. JSME zakladatelky svobodné doby. Žijeme v nové síle organismu. Projevená realita spojení několika osobních vjemů má za důsledek zvýšené energetické poselství těla. Můžeme se stát novou bytostí. JAK a PROČ ?

Svobodná a veselá osoba žije. Má otevřené vědomí v organismu. Propojí svou úlohu živé a silné bytosti. Projeví stav klidu a měny v společné úloze. Raduje se z úspěchů bez rozdílu autora. Rozum užívá vstřícně k lidskosti. Mír a lásku svobodně užívá. JE TVORBOU ŽIVÉ HMOTY.

osobní konzultace