Jak žijeme v čase ?

Formou transformace ve 12 barvách se projevují naše společná témata života

Formou transformace ve 12 barvách se projevují naše společná témata života

Co je naše Aura? Jak mohu svou auru vnímat? Ve 30 DNECH online skupina ve svých zážitcích přijme poznání osobní transformace prostřednictvím barev. Každý den jedna barva a přijetí jiné reality. Co je podstatou zraku a jak opravdu vidíme. Součástí je info o vlivu barev na naše zdraví.

osobní konzultace