PROPOJENÍ DUCHA A TĚLA

Jsme spojením těla 

 

AURA systém ČR 

je otevřený prostor  
touha člověka se posouvat k lepšímu životu

Zakladatelkou je Blažena Kovářová Jirušková vizionářka nové doby - cesta vědomé aury
Ve svých 40 letech prošla bránou a přijala otevřený a svobodný svět
je autorkou AURA systémového napojení člověka 
pomáhá lidem žít

O naší cestě


PROPOJENÍ DUCHA A TĚLA