O AUŘE techniky a meditace

O AUŘE techniky a meditace

Aura je mnoho vrstvé spojení sítí živé a energeticky otevřené bytosti, která si vyzkouší v technice propojit život v nové úloze.

Otevření svého světla a naše aura. Jednota v těle. Organismus vyšší frekvence. Světelné pole kolem nás. Vše co živíme, jsme. Technika a krátké povídání o základních principech v auře. Jednoduše a účinně.

AURA JE SVĚT-LO ve vás. Prostřednictvím techniky uvědomění se, je otevřena cesta prostupů mezi světy. Nižšší aura formy a vyšší vědomé úlohy. Pro tebe, ktery/á jsi zvolila novou cestu uvědomění je tato krátká inspirace.