OSOBNOST JE V ŘÍJNU OTEVŘENÁ

05.10.2022

Žena v osobní síle má otevřenou úlohu osobnosti života


Jedinečnost vědomé úlohy mě pomáhá tvořit si život

V novém spojení jednoduše realizuji co chci 

Autory reality jsme my

Láska v nitru mě inspiruje žít si hravě v mnohosti a inspirovat okolí 

Jak tě baví život ?

Barvy


Barevnost v nás se ukazuje otevřenou aurou


V jednoduchém pohledu na svět je nekonečno odstínů našeho přijetí


Odpovědi máme v barvách


Světlo živé aury se posouvá v našich prožitcích


černo - červená