Jaká je barva mé aury - technika

20.01.2023

AURA JE SVĚT-LO ve vás. Prostřednictvím techniky uvědomění se, je otevřena cesta prostupů mezi světy. Nižšší aura formy a vyšší vědomé úlohy. Pro tebe, ktery/á jsi zvolila novou cestu uvědomění je tato krátká inspirace.