12 setkání v HEALY

18.11.2022

Hluboké setkání námi stvořené invence života. Odpovědi jemné hmoty a tvoření své energie. Co je mnou vlastně projevováno ? Hluboko v nás jsou vždy nejtajnější a také nejméně viditelné síly. Základy a kořeny. Možnost vymazat staré záznamy. Obnovit zdroje čistoty a přijmout tok nové síly. Průkopnické schopnosti a schopnost dechem nabrat nový vítr. Spojení všeho v nás a projevování dobré očisty. Umění zapomenout v tichu a míru jednoty. HEALY má také tyto programy.


JDI HLOUBKOU KE SVÉ PODSTATĚ