AURA SYSTEM

Jde o kompletní přestavbu reality. Máme možnost se propojit v životních událostech, které se v několika stupních předávají. V časovém posunu můžeme dobře vnímat, kam nás život posouvá. Ve dvanácti stupních spektra se odráží realita života. Tak je propojena stupnice dna. V této podobě určujeme tělesné síly, přijímáme reality. 

V prožitkovém čase hledáme vědomí těla. Životní události se posouvají. Stavem přijetí si měníme reakce v okolí. Jde nám propojovat do určitých prožitků nové skutečnosti.


Hledáme spektra a řešíme situace v kompletu. Jako ve škole, pokud se v multi spektru řeší zároveň logická úloha formou prožitku. Genetom v těle určí budoucí stavbu organismu. Dodáním úspěšné hodnoty se může mnohé opravit. 

V životě je několik možných realizací 

Dětství a opaky vůči okolí

Matka a její role

Otec a spoluúčast na rodině

Společenská výchova ve škole

Láska a její odpory

Propojení sebe a dalších (kamarádství a vzory v rodině)

Postupy v pubertě

Manželství a jeho produkce

Láskyplný vztah s dětmi

Spoluúčast na realitě

Poznávání vlastních hodnot

Lidská odezva na smrt


V životních situacích se učíme lépe, než před lavicí s třídou za zády.

Propojíme si jednotlivé etapy a spojíme do kolektivní síly. Rozdíly jsou v reakcích těla a situacích našeho vědomého přijetí. Vědomí úrovně těla sdílíme najednou.  Společně žijeme hmotou. Nebudeme se hodnotit. Nejde o složitý propletenec vztahů a není potřeba mít sebou partnera. Uvolníme staré vzory těla a necháme prožít okamžiky. Spektra v nás žijí volným spojení GENETIKY.

Jak lze auru projevit ? 

Jde o genetické pole naší svobodné sítě - PROJEVENÍ SE

  • Paměť a spojení našich vizuálních stupňic genetomu pulzací těla, nastaví živou sílu. Osobní přijetí uvolní nahromaděné bloky těla. V reakci nad úrovní vědomé síly pomáhají organismy růst.

    Situační metody se budou zdát okamžikem zrodu těla.  Nízkootačivé pole tělesné vibrace uvolní zažité skutky. Laskavé vědomí nás buduje a předává. Toto je cesta Aura systému těla.

Přijmi svou realitu

Aura v těle

Životní dílo 

V dětství se jeví naše síla až v dospělém. KDO a KDY jsou osobní vazby v dětství. Po celý zbytek života si určíme jak pracuje osobnost v dětech.

Společná stavba v realitě. My a Ty v odporech těla. Stavební prvky a DNA. Reakce na společnost v osobních vazbách těla. POSTUP x MINULOST.

Podpora vědomí, stav klidu v realitě společného budování. Podoba a reakce okolí.Síla ve vztahu s okolím. Jak a Kdy. ŽIVOT v těle je zázrak spojení My. ROZUM.

Propojení 

V čem žijeme

SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA V JÁ. OSOBNÍ VAZBY TĚLA. SÍLA ROZUMU JE SOUHRA ODPOVĚDÍ V TĚLE. PROPOJENÍ K OSOBNOSTI. ODPORY TĚLA V REALITÁCH MY. SÍLY V KOLEKTIVU.

PROPOJENÍ REALITY DUCHA V TĚLE. JDE O JEDNODUCHOST VŠECH STAVEB. POSUNUJI SI SVOU OSOBNÍ VIZI V ROZUMU A MÁM SÍLU SE ROZHODOVAT. SPOJENÍ LIDSKOSTI.

SPOJENÍM TĚLA SE DĚJE SKUTEK. JSME SOUHLAS V TĚLE ŽIVÉ HMOTY. PROSTŘEDÍ NÁM UTVÁŘÍ SVĚT. TY A JÁ JSME MY. PROPOJÍME SVOU VIZI.  ŽIVÁ SÍLA V NÁS JE POSILA.

Svoboda v těle

Kompletní napojení

SVOBODA PROJEVU JAKO STAV ODPORU V TĚLE. JDU NA TO. JAKO V POSILE. KOMPLIKACE V TĚLESNÉ SÍLE. ODPOVĚDI NA ROZHODOVÁNÍ OKOLÍ. STAV KLIDU A MÍRU V TĚLE JE JÁ.

OSOBNÍ VZTAH S LIDSKOU VIZÍ JE SOUHLAS V TĚLE. JDE O KOMPLETNÍ REALITU DVOU LIDSKÝCH GENŮ. JÁ V PODOBĚ ŽENA A MUŽ. MY V ROZUMU SDÍLENÍ. JSEM SOUHRA ŽIVOTA. 

SOUHRA SPOLEČNÉ VIZE V TĚLE, JE SOUČÁSTÍ KOLEKTIVNÍ MYSLI. JSME SOUHRA VŠECH NAŠICH DĚL. PODPORUJEME SI SVOBODU DUCHA A DÍLO. HODNOTY NEJSOU V ROZUMU.

Společná cesta života

Jednota 

PODPORA VĚDOMÉ CESTY je určená jako účast ke svobodě lásce míru a společnosti v těle. My jsme realizátoři své osobní vize. Postup je vždy kompletní stavbou. 

PODPORA STAVU V TĚLE je život. Síla odpojení svobody v realitách skutků.  POSILA v tvorbě těla. ZDRAVÍ a život v kompletní podpoře.

Já jsem ŽIVOT. Podpora v těle a zdraví jako způsob proměny. Souhra v těle a duchovní síly kolem. ŽIVOT v tělesné odpovědi ON. Kompletní stav přijetí.