AURA SYSTEM ČR


Jde o kompletní přestavbu vnímání. Máme schopnosti se propojit v okamžiku zrodu. V časovém poli naší inteligence vnímáme svou úlohu.

Ve dvanácti stupních se odráží realita života. Tak je propojena stupnice DNA. V této podobě určujeme spojení v těle - vnímáme realitu.

V prožitkovém stavu uvnitř sebe jsme podobou vnějšího světa. Životní události se předávají. Stavem osobního přijetí měníme reakce okolí. Spojením vnímáme nové skutečnosti v našem životě jako spokojené.

Hledáme spektra a řešíme sebe v kompletu. Jako ve škole, pokud se v multi dimenzi řeší zároveň logická úloha formou prožitku. GENO našeho JÁ určí budoucí stavbu v organismu. Dodáním úspěšné hodnoty se opravujeme.

ŽIVOT V TĚLE MÁ MNOHO PODOB

 1. Dětství a opaky vůči okolí
 2. Matka a její role
 3. Otec a spoluúčast na rodině
 4. Společenská výchova ve škole
 5. Láska a její odpory
 6. Propojení sebe a dalších (kamarádství a vzory v rodině)
 7. Postupy v pubertě
 8. Manželství a jeho produkce
 9. Láskyplný vztah s dětmi
 10. Spoluúčast na realitě
 11. Poznávání vlastních hodnot
 12. Lidská odezva na smrt

CO MŮŽE AURA V BUDOUCNU PŘEDAT

Propojím svou úlohu života a předám k vyšší inteligenci. Rozdíly jsou v reakci a situaci vědomého přijetí. Své úrovně sdílím v okamžik TADY a TEĎ. Společné kolektivní vědomí přijímá naše těla. Svobodu a laskavé síly našeho pole vnímáme v nové době,  projevujeme se v živé síti. Měníme svět.

ŽIJEME Šťastně 

V co lze dnes věřit

Paměť a spojení našich stupnic genetiky umí přijímat svobodu v jiné podobě. Osobní přijetí změn uvolní nahromaděné strachy uložené v bloku systému Já. Vyměníme své společné skutky z minula a přijmeme naše kolektivní pole života na zemi.

Situační metody projevené Aura systémem se stávají okamžikem zrodu naší vědomé aury. Nízko otáčivé pole tělesné vibrace uvolní zažité reakce. Vyšší vědomí nám buduje život. To je cesta Aura systému ČR.

CO VÁS ČEKÁ 

RADOST Z OKAMŽIKŮ A SPOLEČNÉ CHVÍLE V MEDITACI

SÍŤ KRÁSNÉ ŽENY a VĚDOMÉHO MUŽE

HRA V ŽIVOTĚ a SPOKOJENÉ ŽITÍ 

SVOBODA


Přijmi svou realitu

Aura v těle

Životní dílo 

Dětství
Dětství

V dětství je schopnost rozvoje. V našem těle jsme radostí. Tvoříme prostřednictvím okolních reakcí.

Matka
Matka

Společná energie v našem mateřském poli. Žijeme rádi v matce.

Otec
Otec

Otec v naší realitě. Jsme v duši společnou úlohou.

Spojení 

V čem žijeme

Škola
Škola

SPOLEČNOST UTVÁŘÍ NAŠÍ INTELIGENCI. JSME JEJÍ DÍLO.

Láska
Láska

LÁSKA MILUJÍCÍHO ČLOVĚKA TVOŘÍ ŽIVOT. ZEMĚ ŽIJE V NÁS.

Přátelé
Přátelé

PŘÁTELSTVÍ VNÍMÁ DRUHÉ JÁ REAGUJE PRO NÁS.

Svoboda v těle

Kompletní SPOJENÍ

Dospívání
Dospívání

V DOSPÍVÁNÍ ŘEŠÍME SEBE HODNOTOU V NÁS.

Manželství
Manželství

MANŽELÉ JSOU SPOLEČNOU ÚLOHOU PODOBY ŽIVOTA.

Rodičovství
Rodičovství

SPOLEČNÁ CESTA DĚTÍ VE SVĚTĚ. 

Společná cesta 

JEDNOTA

Společenská výchova
Společenská výchova

VÝCHOVA NAŠEHO ŽIVOTA se mění a reaguje jako vzor. HRAVÁ úloha.

Hodnoty
Hodnoty

OBJEVOVÁNÍ V TĚLE je společná cesta. SVOBODNÁ energie.

Konec v těle
Konec v těle

ŽIVOT v reálném světě. JEDNOTA