Jak žijeme v čase ?

Nová doba si žádá také nové způsoby života. AURA systém je společná cesta obnovy našeho přirozeného způsobu žití

Osobní tvorba v ženách se propojí v naší smyslnosti. JSME zakladatelky svobodné doby. Žijeme v nové síle organismu. Projevená realita spojení několika osobních vjemů má za důsledek zvýšené energetické poselství těla. Můžeme se stát novou bytostí. JAK a PROČ ?

Svobodná a veselá osoba žije. Má otevřené vědomí v organismu. Propojí svou úlohu živé a silné bytosti. Projeví stav klidu a měny v společné úloze. Raduje se z úspěchů bez rozdílu autora. Rozum užívá vstřícně k lidskosti. Mír a lásku svobodně užívá. JE TVORBOU ŽIVÉ HMOTY.

Jedinenčost stavby v organismu je součástí denních úkonů. Pokud žijeme svobodné a otevřené síly, jsme reakcí v projevu okolí. Podstata je směna. Já umím žít v jednotě.

FOR US more