Aura are new energie

Aura in body

Enter your text here...

Naší logikou prochází úroveň barevné stimulace mozku. V těle se odráží jako vibrace. Propojí levé a pravé organismické vjemy. Kolik úrovní jsme schopni akceptovat receptory těla. Rozumovou část v níž společně budujeme organismus. Naše svobodné vjemy. Přirozené téma života v čase. Nová doba v těle propojí svobodu budoucnosti a minulosti. JÁ a MY v ŽIVOTĚ.  Vyšší intelekt. 

vědomí má za úkol řešit vjem, který nelze určit v organismu. Je společnou reakcí na tělesné potřeby člověka.  Živá hmota spojí uložené smysly. Napraví hmotu naší aurické podoby. Minulé a současné vědomí má okamžitou reakci jako My.  Tělo napojí další síly v budoucích dobách. Jsme my - vyšší stav Já.

How can I know my AURA?