en-KDO V NÁS BUDUJE SVĚTLO

19/01/2019

KDO v nás umí světelnou síť

MY jako svobodná osoba v TVORBĚ ŽIVÉ HMOTY

Jednoduchá cesta k vnitřní síle je v obrazech celistvosti 

MILUJI SE JSEM BOHEM JÁ V TĚLE

Celkem je v nás 12 polí živé a hmotné energie

světlo se šíří v mnohosti spektra organismů 

ORBIT se mění v našem těle v podobě organismické sítě